31.5K

经济学院招聘会召开时间变更通知

2018年5月3日   点击人次:706

各用人单位:

       我校原订于5月10日召开的经济学院招聘会因有其他安排,改到5月17日下午2:00在办公楼D区学生大厅召开,请各用人单位届时参加。


                                                                                                                 昆明学院招生就业处