31.5K

昆明学院旅游学院专场招聘会

2017年5月26日   点击人次:1395

昆明学院旅游学院专场招聘会

      昆明学院旅游学院定于2017年6月22日上午九点到十二点在学校聂耳广场召开专场招聘会,欢迎广大用人单位积极报名参加!                    

                                                                                            2017年5月26日